LES 3 basisvaardigheden Word

In deze opdracht leer je de basis van het programma Word op de iPad kennen. De bedoeling is dat je aan het eind van deze opdracht een Word bestand gaat delen met je docent. Er zijn 5 opdrachten. Je moet de video’s bekijken om de opdracht te kunnen maken.

–> Ga naar les 3 in het werkboek.
Vul nu bekend en benieuwd in voor deze les.
Maak daarna de opdrachten hieronder.

1.Wat is Word en wat kun je er mee?

https://youtu.be/2ms_RYc3kCo 

Opdracht bij het filmpje:

Hoe noem je het als je de achtergrond van een tekst een kleur geeft? Geef antwoord op de vraag in een nieuw Word document en sla het in je OneDrive op met de naam ‘wordopdracht’.

2 Kopieren en plakken

https://youtu.be/X4BQEBlkHOA 

Opdracht bij het filmpje:

Ga naar wikipedia en zoek op “Reuzenpanda”. Selecteer en kopieer de eerste alinea. Plak de gekopieerde tekst in je Word bestand. Sla je bestand op.

3 Koptekst / paginanummering / vervangen

https://youtu.be/JI00191cUwg 

Opdracht bij het filmpje:

Voeg een koptekst toe met het woord “Reuzenpanda”. Zet je naam in de voettekst en geef je document een gecentreerde paginanummering. Vervang het woord “Panda” door “Reuzenpanda. Sla je bestand op.

4 Invoegen / Templates / Tekenen / Opmaak

https://youtu.be/ALT8vtT91qs 

Opdracht bij het filmpje:

Voeg een willekeurig plaatje van een reuzenpanda in en teken daarnaast zelf een panda. Markeer het woord “China” met een willekeurige kleur. Sla je bestand op.

5 Bewaren en delen

https://youtu.be/9A160el9nOU 

Opdracht bij het filmpje:

Verander de naam van het document in ‘WORD’+je voor- en achternaam.

  • Upload je eindopdracht les 3 in onedrive
  • Ga in het werkboek naar ‘Deze dingen wist ik nog niet over WORD’.