Les 2: Aardig doen

Dit heb je geleerd aan het eind van deze les:

  • Je leert omgaan met positieve en negatieve online ervaringen;
  • Je leert omgaan met de ongeschreven regels voor online vriendschappen;
  • Je spiegelt je eigen gedrag aan dat van volwassenen;
  • Je ontwikkelt een gevoel voor de verschillende manieren die er zijn om online te reageren;
  • Je begrijpt wanneer iets kwetsend kan zijn, en ontwikkelt een moreel besef voor verschillende vormen van beledigen en kwetsen.

Ga naar les 2 in het werkboek.

Vul nu bekend en benieuwd in voor deze les.

Maak daarna de eerste opdrachten.

Vul de opdrachten in het werkboek in.

Vul de opdrachten in het werkboek in.

Eindopdracht les 2

Kies een van de eindopdrachten van les 2:

A. Maak een video waarin duidelijk wordt dat online haatreacties offline niet zo snel gegeven worden. Laat dus zien wat er gebeurt als je in het echte leven dezelfde reacties zou geven of krijgen als online.
Je mag er een grappig of een serieus filmpje van maken. Je video duurt 1 tot 2 minuten. Je mag anderen alleen filmen als je toestemming hebt. Je kunt er ook voor kiezen een animatie te maken.
Upload je opdracht in Simulise.

B. Er is een online campagne om mensen aardiger te laten zijn online. De campagne heet ‘DENK NA’. In het groene vak in je werkboek zie je waar het voor staat.
Maak een poster, filmpje, vlog of animatie om mensen aan te sporen aardiger te doen online.
Upload je opdracht in Simulise.

Ga naar je werkboek. Lees de afsluiting en vul bewaard in.