LES 4 basisvaardigheden Excel

In deze opdracht leer je de basis van het rekenprogramma Excel kennen. De bedoeling is dat je aan het eind van deze opdracht een som maakt in Excel. De video’s van de opdrachten die je al kunt maken hoef je vanzelfsprekend niet te kijken. Er zijn 6 opdrachten. Je hebt alle opdrachten nodig om de eindsom te maken. Als je die som goed hebt, heb je de basis van Excel onder de knie.

–> Ga naar les 4 in het werkboek.
Vul nu bekend en benieuwd in voor deze les.
Maak daarna de opdrachten hieronder.

  1. Wat is Excel en wat kun je er mee?
https://youtu.be/5ikliCyFijY

Opdracht bij het filmpje

1 =  Met welk teken begin je een formule in excel? Vul het in onderstaand bestand en sla het op onder de naam eindopdracht.

2. gegevens invoeren, bewaren, vulgreep

https://youtu.be/UzUTG-WC1WQ 

Opdracht bij het filmpje:

Open dit bestand en reken uit met de vulgreep hoe laat medewerker 120879 moet beginnen? Als je dat gedaan hebt, weet je ook in welke cel de tijd staat. Het juiste rijnummer is de uitkomst. Vul dat in je Excelbestand Eindopdracht.

3. berekeningen en formules

https://youtu.be/xk29xVW96cM 

Opdracht bij het filmpje:

Reken met behulp van een formule uit wat er in cel f3 komt te staan. Als je het goed hebt uitgerekend, krijgt i 3 een kleur. Kijk naar de cellen rondom i3 en check welk vakje dezelfde kleur heeft. De inhoud van die cel is het juiste antwoord. Vul dat in je Excelbestand Eindopdracht.

4. Autosom

https://youtu.be/dKmIv-reggg 

Opdracht bij het filmpje:

4 Open onderstaand bestand en reken het totaal uit in d13 met auto som en wat komt er in cel f13 te staan? Vul dat in je bij je Excelbestand Eindopdracht.

5. Sorteren

Opdracht bij het filmpje:

Geef aan wat je wilt sorteren. Kies voor kolom bcde (die moet je dus selecteren) sorteer de getallen van klein naar groot. Welk getal staat er in e25? Vul dat in bij je Excelbestand Eindopdracht.

6. Filteren

Opdracht bij het filmpje

6. Hoe vaak komt het getal 12 voor in de lijst? Maak gebruik van filteren op kolom e. Vul dat in bij je Excelbestand Eindopdracht.

7. Eindopdracht

Open Excel en geef de uitkomst op de volgende vraag:

Maak gebruik van je bestand eindopracht.

(Uitkomst opdracht 1) (uitkomst opdracht 2) (uitkomst opdracht 3) (uitkomst opdracht 4) + (uitkomst opdracht 5) + (Uitkomst opdracht 6) =

  • Wat is de uitkomst van de opdracht? Vul dat getal in het werkboek in.
  • Ga in het werkboek naar ‘Deze dingen wist ik nog niet over Excel’.