digIT

Ben ik mijn account?

Wie ben jij? Wat is jouw identiteit? Wat is jouw reputatie? Ben jij online dezelfde persoon als offline?

Misschien denk je dat je natuurlijk gewoon jezelf bent, maar is dat wel zo? Laten jouw posts zien wie je echt bent, of maak je er (onbewust?) keuzes in? Zou je bijvoorbeeld alle foto’s die op jouw telefoon staan ook kunnen of willen posten online? En ben je blij met wat er online over jou te vinden is of zou je dat liever anders zien?

In de komende lessen stel je jezelf de vraag: ‘Ben ik mijn account?’ Alle informatie die je krijgt, ga je uiteindelijk verwerken in een eindpresentatie. Tijdens deze presentatie-avond ga jij laten zien wat je allemaal kunt op ICT-gebied, en geef je met je presentatie antwoord op de vraag.