Afspraken KWT

Afspraken KWT

Iedere leerling in leerjaar 1 & 2, kiest in principe twee KWT’s per week. De leerling heeft de ruimte om uit drie KWT momenten te kiezen gedurende de week. Deze KWT- momenten vinden altijd aan de start of aan het einde van de dag plaats.

Iedere leerling in leerjaar 3, en 4-mavo kiest drie KWT’s per week. De mentor begeleidt de leerling in deze keuzes. Dit gaat om een periode van 4/5 weken.

  • In klas 1&2: gebeurt dit wekelijks vóór donderdag 13.00 uur. 
  • In klas 3MHV en 4-mavo: gebeurt dit in blokken van 4/5 weken.
Gedurende het KWT 
  • Docenten laten alleen leerlingen toe die op de lijst staan en vermelden de absenten via de MagisterApp of Magister.
  • Tijdens de KWT geldt dat leerlingen elkaar niet storen en zijn de leerlingen aan het werk. 
  • Er is een rustige werksfeer en leerlingen werken aan het vak van de KWT-docent. (indien de leerling bij loopt kan de docent hiervan afwijken). 
  • De docent gaat ter controle rond en vraagt wat de leerling gaat doen. 
  • De docent is consequent en duidelijk met betrekking tot de werksfeer.
  • Er wordt gewerkt vanuit respect voor de omgeving (lokaal, medeleerlingen.
  • Leerlingen die tijdens KWT in de mediatheek aan het werk willen schrijven zich in bij een KWT en vragen aan de vakdocent een mediatheekbriefje. Het is aan de betreffende docent om dit wel/niet toe te staan.