Afspraken begeleidingsuren

Regels waaraan je keuze van begeleidingsuren moet voldoen. 
 • Je volgt minimaal de basisbegeleidingsuren per week (zie hieronder in het schema) 
 • minimaal 1 begeleidingsuur moet gevuld worden door één vak uit het algemene deel 
 • minimaal 2 begeleidingsuren moeten gevuld worden door vakken uit het profieldeel van je vakkenpakket 
 • je kunt voor de eerste periode maximaal één begeleidingsuur per vak kiezen 
 • wanneer je één (of meer) vakken volgt genaamd: BSM, Muziek, Tekenen en/of NLT dan ben je verplicht om per vak één begeleidingsuur te kiezen 
 • wanneer je 1 college-uur per week van de moderne vreemde talen volgt (Frans, Duits en/of Engels) en/of Geschiedenis , M&O dan ben je verplicht een begeleidingsuur te kiezen. 
Hoe kies je de begeleidingsuren? 
 • Je logt in bij cupweb met je eigen account. Je ziet nu voor je het keuzerooster van de begeleidingsuren en mentoruur. 
 • Net zoals bij het invullen van je KWT’s uit de vorige jaren, kies je het vak en docent naar keuze. Wanneer een begeleidingsuur vol zit is dit te zien aan de rode stip. Wanneer je je keuze hebt gemaakt klik je links in het scherm op ‘ik kies dit vak’. 
 • Mocht je daarna toch nog je keuze willen veranderen of heb je een fout gemaakt, dan kies je op het betreffende uur eerst voor het vak ‘bg BEG’ gevolgd door ‘ik kies dit vak’. Dit zorgt ervoor dat het door jouw gekozen uur, uit het systeem wordt gehaald en je opnieuw voor een ander uur kunt kiezen. 
 • Controleer nadat je je begeleidingsuren hebt ingevuld of je aan de regels (zie hierboven) hebt voldaan.
 • Het rooster voor de nieuwe periode wordt eind periode gekozen 

De BASISBEGELEIDINGSUREN zijn (in verhouding tot het aantal college-uren): 

 • Niveau 1e helft van het schooljaar 
 • 4Havo minimaal 6 begeleidingsuren 
 • 4Vwo minimaal 6 begeleidingsuren * 
 • 5Vwo minimaal 6 begeleidingsuren * 
 • 5Havo minimaal 6 begeleidingsuren 
 • 6Vwo minimaal 6 begeleidingsuren * 

* TTO-leerlingen in 4-, 5- en 6Vwo minimaal 5 begeleidingsuren ongeacht profiel. 

Iedere periode (4 perioden per jaar) kies je opnieuw je begeleidingsuren (je mentor blijft voor het hele schooljaar je vaste mentor) 

Vragen/problemen? 

De vakken uit je vakkenpakket staan op je vakkenpakketformulier en kun je zien in je magister. Mocht je technische vragen hebben over CupWeb of niet de gewenste keuze kunnen maken dan kun je je vraag mailen aan onze roostermaker en docent Marcel Hogt: m.hogt@osghengelo.nl of hem opzoeken op maandag- of dinsdagochtend, kamer 1.26. 

Mocht je andere vragen hebben dan kun je deze aan je afdelingsleider stellen.